Sprejem olajšanje

KAJ JE: cilj sprejema olajšanje je omogočati obstoj starejšega na lastnem domu s podpiranjem družine v trenutkih največje napetosti skrbstvenega bremena. Sprejem se rojeva iz potrebe zadoščenja specifičnih potreb, omejenih v časovnem razmerju, in za olajšati potrebe sorodnikov in starejšega v razmerah trenutne šibkosti. Ta vrsta sprejema cilja na ponovno pridobitev zmožnosti in na povrnitev na lastni dom; zato je glavna značilnost storitve natančna določitev datuma sprejema in tistega od odhoda.

Oblika olajšanje temelji na sprejemih od 5 do največ 45 dni; sprejem mora biti načrtovan in se uveljavi v oddelku, ki je smatran za najbolj primernega glede potreb, ki jih je multistrokovna ekipa odkrila.

NASLOVLJENCI: nesamostojni starejši, ki potrebujejo sprejem za omejeno in določeno obdobje v oskrbovano strukturo.

NAČINI SPREJEMA: je obvezno izpolniti prošnjo in jo oddati, skupaj z zdravniškim potrdilom izpolnjenem na posebnem obrazcu, s popisno multidimenzijsko kartico BINA (izpolnjeno od A.S.S.), z osebnim dokumentom in zdravstveno kartico, službi za osebo od A.S.P. ITISA (pisarna socialnih delavk je odprta za javnost v dneh torka in četrtka od 8.30 do 11.30; drugače je mogoče naročiti sestanek s telefonskim klicem na številko 040 3736303).

Služba za osebo si pridrži pravico vprašati dodatne socialno-zdravstvene dokumente.

sprejem bo podrejen:

  • soglasju prosilca, izraženemu v sprejemljivih načinih njegovega psihofizičnega stanja, ali ob pomankanju od njegovih sorodnikov, ki skrbijo zanj.
  • ustreznosti prosilca
  • ocenitvi multistrokovne ekipe, ki bo sestavila posamezeni skrbstveni načrt
  • preverjanju realne možnosti in razpolage starejšega, ter njegove družine uresničiti povratek na dom, ko se bo zaključila doba olajšanja.
  • preveritvi razpolage namestitve za zaprošen čas

CENE:

  • Dolžna oskrbnina je izenačena bruto oskrbnini določeni za varstvene rezidence, razlikovana na podlagi točk bina, zvišana za 6,4% in zmanjšana kapitalskega ter zdravniškega zneska, ter tudi morebitnega spremenljivega prispevka (obrazec za prošnjo).
  • Oskrbnino se plača vnaprej; ni zahtevan jamstveni razpolog.
  • Zdravniški in parazdravniški stroški za posebno pomoč, vzdržani za nastanitev starejšega v strukturo, so razvidni na posebni dokumentaciji, ki jo izda podjetje in je koristna za davčne olajšave.

Tiskaj korelativne obrazce

domanda_accoglimento_respiro_2010.pdf

pdf, 17K, 17/06/10, 614 download

vprašanje sprejem olajšanje 2010

certificato_medico_2010.pdf

pdf, 239K, 17/06/10, 2058 download

zdravniško potrdilo 2010

modulo_C2_per_richiesta_contributo_diversificato.pdf

pdf, 334.2K, 02/03/11, 1830 download

obrazec C2 za vprašanje razlikovanega prispevka