Socialnozdravstvena storitev na domu

KAJ JE: domačinska storitev, je storitev katere cilj je podpirati neodvisnost starejše osebe, v lastnem običajnem kontekstu življenja.

Objektivi storitve so:

 • podpirati obstoj osebe v lastnem družinskem okolju, z izogibanjem uporabe nastanitev v zdravstvenih in socialnozdravstvenih strukturah, kadar niso primerne;
 • izboljšati kakovost življenja oskrbovane osebe ter družine kateri pripada;
 • pomagati in podpirati svojce;
 • izpopolniti stopnjevanje ponudb v podjetnih storitvah za osebo.

Storitev se vklučuje v mrežo storitev A.S.P. ITISA in drugih oseb, ki delujejo v socialnem sistemu integracije storitev in kot taka je lahko dejavna kot storitev:

 • začasna
 • integrirana z drugimi storitvami
 • stabilna

NASLOVLJENCI: so določeni kot naslovljenci posegov storitev nesamostojni starejši ali vsekakor v situaciji šibkosti ter odrasli,ki niso zmožni opravljanja funkcij vsakdanjega življenja.

NAČINI UPORABLJANJA: na bazi multidimenzijske ocenitve (VMD) je izražen en PAJ, sporazumno sklenjen s prosilcem; PAJ postane dejaven s podpisom sprejema Storitve s strani vprašalca. storitve navedene V PAJU se določajo po tipologiji, pogostosti koriščenja in se dosledno primerjajo z urino obvezo izvajalcev dodeljenih oskrbi. Morebitne odsotnosti morajo biti obvezno vnaprej sporočene od uporabnika ali od tistih, ki ga zastopajo, s telefonskim klicem v prejšnjem delovnem dnevu, od ponedeljka do petka, do ure 13,30. V primeru pomanjkanja upoštevanja zgoraj navedenih pravil bo zadolžen račun načrtovane in ne koriščene storitve. Podjetje si pridrži pravico primerne ocenitve dejavnosti in motivirano prekinitev storitve, s predhodnim sporočilom vsaj 24 ur prej, bodisi za probleme vezane s posamezno osebo kot za notranje organizacijske razloge. Za vse kar ni izrecno predvideno, se je treba nanašati na pravilnik podjetja in/ali na listnino pravic in socialnih storitev podjetja.

NA ČEM TEMELJI IN KAKO POTEKA: storitev predvideva vnaprejšnje pripravljanje individualnih skrbstvenih načrtov, ki jih pripravi multistrokovna ekipa podjetja, v sodelovanju z uporabnikom in/ali njegovimi svojci; kopja projekta je shranjena v kartonu uporabnika pri socialnem oddelku.

Storitev je zasnovana na poosebljanju posega in se obrača na obstoj, ponovno pridobitev in razvijanje nivoja samostojnosti.

Storitev odgovarja potrebam samozadostnosti in samoupravljanja posameznika in/ali družinskega kroga preko naslednjih dejavnostih: pomoč pri higijeni in negi osebe ( vstajanje s postelje, osebna higijena, pomoč pri obrokih, oblačenju, itd.), vzdrževanje samoupravljanja v vsakdanjih dejavnostih (mobilizacija osebe v postelji, pomoč pri uporabi opažljajev in/ali pomočnih sredstev pri umivanju, oblačenju, itd.) in posredovanja , ki nameravajo podpirati življenske odnose, gibljivost in socializacijo.

Storitev zagotavlja dosežke socialno-skrbstvene narave, ker niso predvideni zdravstveni, zdravniško/bolniški in specialistično rehabilitacijski posegi; vsekakor bo lahko storitev integrirana z drugimi storitvami na osnovi potreb, virov in aktiviranih sodelovanj tudi z drugimi osebami.

Protezna sredstva obvezna za korekten potek storitev so priskrbljena od osebe in/ali njegovih sorodnikov. Storitev je posredovana na domu in v zunanjih prostorih izven domačega okolja ( npr.: spremstvo od doma do ambulante, centri druženja, itd.).

OSEBNO: izvajatelji, ki se posvečajo domačinski storitvi so profesionisti, ki delujejo v omrežju storitev A.S.P ITISA, in so izobraženo kvalificirani izvajalci za posredovanje kvalitetne storitve in za nujenje pojasnil in nasvetov sorodnikom, za boljšo nego osebe.

Izvajatelji storitev se primerjajo z uporabnikom v spoštovanju predvidenega delavnega načrta, in med drugim se morajo obnašati v spoštovanju diskretnosti glede dogodkov ter osebnih ali družinskih situacijah na katere lahko naletijo v roku delovnega razmerja. Odnos med izvajalci in uporabniki ima profesionalen značaj in se izvršuje na področju vsebin PAJA. Morebitne prošnje posegov, ki niso predvidene v PAJU, bodo morale biti določene od profesionalnega izvajalca, ki je referent za storitev.

URNIKI DOSTOPOV: služba praviloma deluje v vseh delavnih dneh, od ponedeljka do petka, indikativno od 7.00 ure do 19.00 ure.

Storitev je posredovana v dneh, urnikih in za število dostopov predvidenih v PAJU. Dostopi so določeni v najmanjši uri in naslednjih frakcijah po 30 minutah. Se določa da prva in zadnja ura konvencionalne storitve, posredovani na domu uporabnika, zajemata tudi čas, ki je potreben za premestitev od sedeža ulice Pascoli 31 do doma in obratno.

NAČINI DOSTOPA: prosilci storitve se bodo morali obrniti na podjetno službo za osebo in oddati naslednjo documentacijo:

 1. prošnjo za koriščenje domače storitve;
 2. potrdilo zdravnika splošne prakse z zadnjo diagnozo in izvajanje terapije izpolnjeno na namenskem obrazcu (po potrebi si zadržimo pravico vprašati dodatno predhodno zdravniško dokumentacijo).

Določitev sprejema za storitev, pripada multistrokovni ekipi A.S.P. ITISA, ki bo opravila domačinski obisk, za ocenitev situacije, tako da bo najbolje zagotovila poosebljanje skrbstvenega načrta.

Udejanje dostopa v storitev poteka tako kot za rezidenčne sprejeme.

V slučaju, da služba ni sposobna sprejeti vse vložene in smatrane sprejemljive prošnje, bo zapisan graduiran seznam čakanja za dostop v storitev, izražen v upoštevanju naslednjih prednostnih indikatorjev:

 1. oseba ki živi sama
 2. socialno skrbstvena situacija, ki potrebuje veliko skrbstveno breme
 3. datum predstavitve prošnje

ČASOVNA RAZMERJA: za uvajanje postopka po izpolnitvi dokumentacije, ki jo vpraša A.S.P ITIS, je praviloma potreben približno en teden časa.

CENE: urina tarifa za storitev je letno zastavljena na bazi doneskov obračuna. Znesek mesečnega prispevka je obračunan na bazi števila zaprošenih ur. Cena za skrbstvene storitve, za leto 2009, je 18,00 eurov na uro. Izvajanje storitve predvideva podpis pogodbe, med prosilcem/naslovljencem in med vodjo službe za osebo, v kateri so razvidni načini koriščenja in plačevanja storitve.

Tiskaj korelativne dokumente

CONTRATTO_ASSISTENZA_TUTELARE_A_DOMICILIO.pdf

pdf, 73.3K, 13/07/09, 944 download

pogodba domačinske skrbstvene oskrbe

CERTIFICATO_MEDICO_domiciliare.pdf

pdf, 70.5K, 13/07/09, 962 download

zdravniško potrdilo domačinskega

DOMANDA_DI_ASS__DOMICILIARE.pdf

pdf, 10.5K, 13/07/09, 1098 download

obrazec za domačinsko oskrbo