Oskrbovana rezidenca

KAJ JE: oskrbovana rezidenca je struktura, ki izkazuje gostoljubnost nesamostojnim starejšim, možna nuditi hotelske, socializacijsko-animacijske ter iztočasno storitve zdravstvene in rehabilitacijske narave.

TIPOLOGIJE SPREJEMA:

Za priti nasproti različnim potrebam uporabnikov, je A.S.P. ITIS preizkusil tipologije razlikovanih sprejemov:

FILOZOFIJA SPREJEMOV: pred udejavo prošnje, je bistven pogovor, ki ga opravi socialni delavec podjetja s prosilcem ( starejši in/ali družina). Hvala temu srečanju, izvajalec ne poskuša razumeti izražene potrebe družinskega kroga, (temveč tiste od starejše osebe), in jo usmeriti v njej najbolj primerno ponudbo, glede tudi aktiviranih storitev za starejše na ozemlju.

Ko podjetje prevzame v oskrbo družinski krog, ki se zanima za sprejem in zbere vse biografske podatke ter potrebne dokumente za sprejem, se zmeni za domačinski obisk, ki bo opravljen od vodja oddelka in morebitno še skupaj z dodatno osebo multiprofesionalne ekipe. Cilj domačinskega obiska je ustanova vezi zaupanja med izvajalcem, ki bo prevzel v oskrbo starejšega ter istega starejšega in spoznavnje upravičenca storitve, potom opazovanja njegovega stila življenja in njegovega življenskega okolja, presojanje njegovih možnosti in psihofizičnih virov in obenem preverjanje resničnosti informacij, ki so jih predhodno zbrali s tehničnega vidika.

Izid domačinskega obiska, bo obravnavan na srečanju multiprofesionalne ekipe, kjer bo kolegjalna ocenitev pripeljala do načrtovanja individualnega sprejema. Vodja oddelka v trenutku sprejema, prevzame v oskrbo osebo s svojimi sorodniki ter ji sledi ves čas obstanka v strukturi.

STRUKTURE: oskrbovana rezidenca se nahaja v območju A.S.P. ITISA v ulici Pascoli 31, in ima sprejemno kapaciteto 411 postelj. Struktura se deli na 9 rezidenc in vsaka je poimenovana z imeni rož ali dreves. V originalnem ustroju ulice Pascoli se nahajajo rezidence Marjetka, Ciklamin, Tulipan, Zvonček, Iris, Planika in Narciza, medtem kot zgradba poimenovana “Sveti Just”, v bližini ulice Conti, gostuje bivališča Hrast in Palma. Vsaka rezidenca je razdeljena v oddelke s srednjo sprejemno kapaciteto 30 ležišč.

ODDELKI: rezidenčna struktura je organizirana v oddelke, bistveno slične po značilnostih in izraženih ter neizraženih potrebah osebe. Sprejem se zato uveljavi v oddelku, ki ga multiprofesionalna ekipa smatra za najbolj primernega značilnostim osebe in ne kjer je na razpolago prvo prosto mesto. Morebitna menjava sprejemnega oddelka se uveljavi, samo v primeru, da potom pazljivega presojanja ekipa odloči, da je bolj primerna za ugoditi potrebam upravičenca.

POSAMEZNI NAČRT: v varstveni rezidenci je premoščena logika rezultata, vsaka oseba je v centru posameznega načrta. Posamezni načrt vsebuje poznanje potreb in sposobnosti ter obnovljivih virov osebe, opredelitev objektiva/objektivov, ki ga/jih je treba doseči, načine uresničitve, časovne razmere in preveritev. Vodja enote je porok poosebljenega načrta.

STORITVE:

itis-att09.jpg

STORITEV VAROVALNE NAVZOČNOSTI: oskrbovanje dnevne in nočne navzočnosti presega kakovostne in kvantitativne standarde, ki jih je določila krajinska normativa, in predvideva:

 • izvajanje in/ali pomoč in/ali nadzorstvo, glede slučajev, z enim ali dvema izvajalcema, glede vsakadnjih življenskih aktivnosti (vstajanje, razgibavanje, mobilizacija, prehrana, itd…), s spodbujanjem obstoja ali ponovnega pridobitja preostalih sposobnosti posameznika
 • dnevna higiena in osebna nega (tudi s pomočjo brivca/frizerja in pedikerke) in z dostojnostjo oblačila
 • spodbujanje in spremljanje proti različnim dejavnostim socializacije, animacije in rehabilitacije
itis-att08.jpg

STORITEV ANIMACIJE, SOCIALIZACIJE IN PSIHOLOŠKE SPODBUDE: načrtovanje aktivnosti ki omogočajo obstoj ali ponovno pridobitev psihofizičnega stanja, potom individualnih načrtov s pomočjo muzikalne terapije, umetnostne terapije, Validation Terapije® in posameznih pogovorov; načrtovanje aktivnosti sprostitve in socializacije potom dnevnih izletov, koncertov in manifestacij, tedenskih video-projekcij, proslavljanje osebnih rikurenc in praznikov;

 
itis-serv25.jpg

PSIHOLOŠKA PODPORA: pri A.S.P. ITISU je aktivna storitev psihološkega svetovanja in je posebna po načrtovanju, po izvajanju in iskanju varstvenih poti v odnosu z upravičenci, njihovimi sorodniki in izvajalci. Profesionisti delajo v ekipi z vodjo oddelka in z ostalimi profesionalnimi figurami.

 
itis-serv15.jpg

BOLNIČARSKA OSKRBA: dnevna in nočna z občasnim preverjanjem in nadzorom življenskih parametrov, izvajanje terapij in zdravljenja;

  

 
itis-palestra06.jpg

FIZIOTERAPEVTSKA OSKRBA: rehabilitacija v telovadnici in vzdrževanje gibalnih sposobnosti v rezidencah tudi potom mobilizacije v postelji;

 
itis-serv23.jpg

ZDRAVNIŠKA OSKRBA: splošne, specialistične in farmaceutske medicinske storitve preko zdravnikov splošne prakse, ki so prisotni v strukturi od ponedeljka do petka. Načrtovanje in aktiviranje zdravniških pregledov v bolnicah, tudi s pomočjo naših spremljevalcev;

 
itis-att11.jpg

VERNA PODPORA: konvencija s Škofijo omogoča vsakdanjo prisotnost duhovnika; vsak dan se proslavlja maša v notranji cerkvi, ki je posvečena svetemu Karlu Borromeotu (od ponedeljka do petka ob 16.15, ob sobotah, nedeljah in praznikih ob 10.15). Poleg tega v nedeljo zjutraj, evangelistični duhovnik proslavlja vero v sali knjižnjice, ki se nahaja v pritličnih prostorih strukture.

 

Gostinske storitve, zajemajo:

 • hrano: hišna kuhinja nudi ob vsakem obroku izbiro treh menijev
 • bivališča: (večina rezidenčnih naselj je sestavljena z enoposteljno/dvoposteljno sobo s kopalnico in lastnim straniščem)
 • pospravljanje postelj, menjava posteljnine, urejanje oblačil
 • pranje oblačil, spodnjega perila in vsakodnevnega čiščenja skupnih prostorov in posameznih sob
 • storitev internega bifeja in dveh avtomatskih strojev za pijačo (pritlični prostori oskrbovanega rezidenčnega naselja)
 • javni telefoni so na razpolago bivajočih v vseh rezidenčnih naseljih
 • dnevniki: podjetje podpiše abonma z najbolj poznanim lokalnim dnevnikom; poleg tega se je mogoče dogovoriti za individualno naročnino
 • televizorji in radijske napeljave na razpolago bivajočih, so prisotni v oddelkih/rezidenčnih naseljih; hkrati je mogoče dnevno gledanje televizijskih programov ter video projekcija na maxi zaslonu v dnevni sobi pritličnih prostorov.

Novost 2007: Podjetna restavracija

ZA DODATNE INFORMACIJE : je mogoč ogled Listine Storitev ali se lahko obrnete na socialno službo – tel. 040 3736303 – sociale@itis.it