Nov jutranji center Ulice Della Valle: opis storitev in strukture

Jutranji center Rusconi se nahaja v polipraktičnem polu za starejše v ulici della Valle 8 in je specialistični center za oskrbo starejših, ki niso več zmožni opravljati samostojnega življenja; je odprta služba, vključena v skupnost, zmožna podpirati obstoj na domu nesamostojnih ljudi.

JUTRANJI CENTER SE USMERJA NA STAREJŠE

 • ki imajo težave pri samostojnem opravljanju vsakdanjih dejavnosti
 • s težavami, ki so vezane tudi oblikam kognicijskega propada in/ali časovno/prostorsko bolj ali manj napredovani dezorientaciji.

STORITVE JUTRANJEGA CENTRA:

 • gostinska (zajtrk, jutranja in popoldnevska malica in kosilo)
 • higijenske in varstvene nege
 • bolničarska navzočnost in dajanje zdravil
 • razne aktivnosti (tudi individualne) zabave in animacije (ročne delavnice, zaposlitvene aktivnosti, branje dnevnikov, muziko terapija, itd…)
 • izleti v mestnem krogu
 • prevzem v oskrbo na domu
 • pomoč pri kopanju
 • pedikerska in podologijska storitev
 • striženje las, vodna ondulacija, britev
 • gibalne dejavnosti

URNIKI JUTRANJEGA CENTRA:
od ponedeljka do petka ( izključeni prazniki ) od 8.00 ure do 17.00 ure

Kot odgovor na različne potrebe družin, se zagotovi maksimalna prožnost urnika glede obiskovanja centra

KAKO JE RAZDELJEN
Center se nahaja v namenjenem prostoru, ki je temeljito urejen v prvem nadstropju zgradbe v ulici della Valle 8 in je tako razporejen:

 • dve sali za kosilo/dnevna soba s “terapevtsko kuhinjo”
 • dve sali za dejavnosti
 • lokal namenjen osebni in estetski negi: pomoč pri kopanju, frizerstvo, pedikerka
 • tri stranišča za skupno uporabo z umivalnikom in wcjem
 • soba garderobe
 • sala za jutranji počitek s pripravjeno posteljo in kavči za počitek
 • soba za zavretke
 • v pritličju se lahko koristi opremljeno kuhinjo in park za lep letni čas

V jutranjem centru dela multidisciplinska ekipa profesionalnih figur (socialna delavka, socialno-zdravstveni upravitelji, strokovna bolničarka, animatorka/muzikoterapevtka, fizioterapevtka, psihologinja, socialni inštruktorji), ki preko izvajanja individualnih načrtov v sodelovanju s sorodniki, načrtuje ciljane posege kot odgovor na potrebe osebe.

Jutranji center omogoča starejšim osebam priložnosti za povečavo relacijskih možnosti, in priložnosti za izvajanje aktivnosti, omogoča sorodnikom podporo glede njihovih nalog oskrbe, se izogiba in oddaljuje čim več potrebo po bivališkem sprejemu.

Predlagane dejavnosti nameravajo omogočiti preostale zmožnosti ljudi, in jim pomagati, da bi povečale lastno osebno cenitev in zaupanje do prihodnjega, lajšajo medsebojne odnose s krožnim okoljem (drugimi starejšimi, svojci, upravitelji).

CENE (2012):

 • cel dan: € 59,80
 • del (jutro ali popoldne brez kosila): € 54,80

Poteka definicija konvencije za krajinski dnevni prispevek.