Multiprofesionalna ekipa

Multiprofesionalna ekipa je sestavljena od izvajalcev, ki prinašajo različna izobraževanja, katera se vrtijo okrog starejšega in imajo namen načrtovati, uresničiti in nadzorovati v časovnem obdobju, načrt za idvidualni sprejem ter tudi iskanje strategij in potrebnih oblik za boljši obstoj starejšega v rezidenci (tudi preko posameznih skrbstvenih načrtov).

Ekipa, ki se tedensko sestaja, je tako sestavljena:

  • odgovorni za oddelke: so garanteni za zadovolitev osebnih potreb bivajočih, s tem namenom zagotavljajo razvoj kakovosti storitev naklonjenih starejšemu in njegovemu družinskemu krogu, s spodbujanjem primernih profesionalnih odnosov in obnašanj;
  • socialni delavci: se zavzemajo za razumevanje izraženih potreb in ne družinskih krogov, ki se obrnejo na socialno službo podjetja, z vzpostavljanjem odnosa medsebojnega spoznavanja in zaupanja ter z uvajanjem potrebnega postopka za zadovoljiti prošnje;
  • bolničarka centralne ambulante: je referenčna figura za posamezeni zdravstveni načrt; vzdržuje povezavo med zdravniki splošne prakse vsakega bivajočega ter strukturo, jih spremlja med potekanjem pregledov, načrtuje specialistične preglede v zunanjih zdravstvenih strukturah, skrbi za preskrbo zdravil, ter skrbi za ažuriranje zdravniških informacij vsakega posameznega bivajočega;
  • fizioterapeutska usklajevalka: je profesionalna figura, ki v skladu z zdravniki splošne prakse in s fiziatrom, opredeli načrt rehabilitacijskih in gibalnih aktivnosti;
  • animacijska usklajevalka: je profesionalna figura, ki se posveča organizaciji in vodenju zaposlovalnih in animacijskih dejavnosti, ki so usmerjene socializaciji, relaciji ter razvoju dobrega počutja starejše osebe;
  • bolničarski usklajevalec: zagotavlja ustrezno kritje delavnih urnikov profesionalnih bolničarjev v vseh bivališčih tako, da je delo posameznih sorazmerno s programi in linijami posegov, ki so bili sporazumno sklenjeni;
  • usklajevalec varstvenih delavcev – adest/oss: skrbi za ustrezno kritje delavnih urnikov in je porok, da bodo v vseh oddelkih upoštevani vsakdanji programi dejavnosti;
  • psiholog: je tista profesionalna figura, ki skrbi za analizo vedenjskih in ralacijskih vidikov, ter dinamik, ki se odigravajo med bivajočimi in njihovimi družinskimi krogi;
  • vodja in socijalni funkcionar: sta poroka organizacije in vodenja skrbstvenega, hotelskega in varstvenega dela, ki je posvečeno bivajočim.