Jutranji oskrbovani center Marjetka

KAJ JE: jutranji oskrbovani center Marjetka, je specialistični center za oskrbo starejših, ki niso več sposobni voditi samostojnega življenja; je odprta služba integrirana v skupnosti, zmožna podpirati obstoj nesamostojnih ljudi na domu in pomagati družinam glede skrbstvenega bremena.

STRUKTURE: jutranji center Marjetka, se nahaja v skrbno razpoloženem prostoru v prvem nadstropju zgradbe v ulici Pascoli, 31 in ima sposobno kapaciteto sprejema do 15 ljudi na dan.

URNIK: center je odprt od ponedeljka do petka (izključeni prazniki), od 8.00 do 17.00. Koriščenje je prožno družinskim organizativnim potrebam (od enega do pet dni tedensko, ali samo za del dneva po vnaprejšnjem dogovoru s službo za osebo,).

STORITVE: med obstojem v centru so na razpolago gostinske storitve (zajtrk, jutranja in popoldanska malica, kosilo), varstvena nega, higijenska nega in medicinska pomoč, vse potom posameznih načrtov, ki jih je multistrokovna ekipa vnaprej pripravila v sodelovanju z uporabniki.

Po prošnji bodo lahko posredovane, po zmenku časov in načinov, storitve glede: 

 • prevoza v mestnem krogu (od in do doma)
 • prevzem v oskrbo na domu
 • pomoč pri kopanju
 • storitev pedikerke
 • striženje las, vodna ondulacija, britev

Storitev prevzetja v oskrbo na domu, ima namen vzpostaviti vez medsebojnega zaupanja med starejšim in upravitelji jutranjega skrbstvenega centra, s ciljem, da se pripelje osebo do tega, da bo v bodočnosti obiskovala center. Je mogoče koristiti prevzem na domu po eno uro na dan, od ponedeljka do petka.

AKTIVNOSTI: izvajanje aktivnosti ima namen krepiti sposobnost opravljanja dejavnosti vsakdanjega življenja tudi preko psihogibalnih, igro-animacijskih in muziko terapevtskih dejavnosti (izleti, delavnice, igre).

NAČINI VSTOPA: za vpis v jutranji oskrbovani center, je potrebno izpolniti prošnjo in jo izročiti skupaj z zdravniškim potrdilom, s fotokopijo osebnega dokumenta in zdravniške kartice, službi za osebo od A.S.P. ITISA (pisarna socialnih delavk je odprta za javnost v dneh torka in četrtka od 8.30 do 11.30; drugače je mogoče naročiti sestanek po telefonu na številko 040 3736303).

Za storitev prevzema v oskrbo na domu, je potrebno izpolniti predviden obrazec, in ga izročiti službi za osebo.

Služba za osebo si pridrži pravico vprašati dodatne socialno-zdravstvene dokumente.

Obiskovanje bo podrejeno:

 • soglasju prosilca, izraženemu v sprejemljivih načinih njegovega psihofizičnega stanja ali, ob pomanjkanju , od njegovih svojcev, ki skrbijo zanj.
 • primernosti vprašalca
 • ocenjevanju multistrokovne ekipe, ki bo pripravila individualni skrbstveni načrt
 • preverjanju razpolage mesta za zaprošeno dobo

ČASOVNA RAZMERJA: za sprejem prošnje vpisa je potreben približno en teden.

CENE - ažurirane 2014:

 • cel dan: 57,30 €
 • del (jutro ali popoldne brez kosila): 52,30 €
 • z bruto zneska oskrbnine je treba odbiti krajinski prispevek od 10,50 € glede krajinskega zakona št. 2326 od datuma 22.11.2010 + 1,32 €.

storitve po prošnji: (cene 2012)

 • mestni prevoz: 7 € na vožnjo
 • mestni prevoz s premičnim tovornim dvigalom (za invalidske vozičke): 10 € na vožnjo
 • prevoz izven mestnega kroga: 10 € na vožnjo
 • prevoz izven mestnega kroga s premičnim tovornim dvigalom: 13 € na vožnjo
 • prevzem v oskrbo na domu v delovnem dnevu: 20,00 €/na uro
 • prevzem v oskrbo na domu v prazniškem dnevu: 23,00 €/na uro
 • pomoč pri kopanju: 7 €
 • storitev pedikerke: 16 €
 • striženje las, vodna ondulacija, britev: 10 €
 • fizioterapevtska storitev: 30,00 €/na uro (terapija pol ure 15,00 €)

medicinski in paramedicinski stroški posebne pomoči, vzdržani za sprejem starejšega v strukturo, so zapisani na posebnih obrazcih, ki se dobijo od podjetja in so koristni za davčne olajšave.

ZA DODATNE INFORMACIJE: je mogoče pregledati pravilnik jutranjega oskrbovanega centra ali se obrniti na službo za osebo – tel. 040 3736303 – sociale@itis.it

Tiskaj korelativne dokumente

dom_centro_diurno_assistito.pdf

pdf, 45.3K, 01/06/06, 753 download

prošnja za jutranji oskrbovani center

dom_carico_domicilio.pdf

pdf, 8.9K, 01/06/06, 643 download

prošnja za domačinsko breme

certificato_medico_2010.pdf

pdf, 239K, 17/06/10, 2047 download

zdravniško potrdilo 2010

regolamento_centro_diurno_assistito.pdf

pdf, 84.8K, 23/03/11, 2917 download

pravilnik jutranjega oskrbovanega centra