Bivališki sprejem

KAJ JE: sprejem v oskrbovano rezidenco se usmerja na nesamostojne starejše, ki niso sposobni ostati na lastnem domu, in ki potrebujejo trajno skrbstveno in zdravstveno pomoč. Če se pripetijo ugodni pogoji za povratek starejšega na lastni dom, se družba zavzame za podpirati istega.

NAČINI VSTOPA: je treba izpolniti prošnjo in jo vročiti, skupaj z zdravniškim potrdilom izpolnjenem na ustreznem obrazcu, s popisno multidimenzijsko kartico BINA (izpolnjeno od A.S.S.), z osebnim dokumentom in zdravstveno kartico, službi za osebo od A.S.P. ITISA (pisarna socialnih delavk je odprta za javnost v dneh torka in četrtka od 8.30 do 11.30; drugače je mogoče naročiti sestanek po telefonu na številko 040 3736303).

Interesenti, ki nimajo možnosti kriti osebno stroške za sprejem v oskrbovano rezidenco, lahko zaprosijo občino stalnega bivanja za prispevek, potom iste podjetne socialne službe; v tem primeru se izpolni prošnjo na ustreznem obrazcu.

Služba za osebo si pridrži možnost vprašati dodatne socialno-zdravniške dokumente.

Sprejem bo podrejen:

  • soglasju vprašalca, izraženemu v sprejemljivih načinih njegovega psihofizičnega stanja ali, ob pomanjkanju , od njegovih svojcev, ki skrbijo zanj.
  • ustreznosti prosilca
  • presojanju multistrokovne ekipe, ki bo pripravila individualni skrbstveni načrt
  • preverjanju razpolage mesta

ČASOVNA RAZMERJA: za udejavo prošnje, po sprejemu bistvenih dokumentov, je potrebno nekaj delovnih dni; glede sprejema, se je treba nanašati na razpolago mest in na časovna razmerja odgovora za morebitno vprašanje občinskega prispevka.

CENE-LETO 2018: 

  Punteggio in base alla scheda BINA Accoglimento residenziale ed accoglimento temporaneo- rette lorde Contributo da Azienda Sanitaria Rette nette
RESIDENZE        
Narciso < 400 € 84,80 € 28,21 € 57,99
=> 400 e < 550

€ 88,10

€ 28,21 € 61,29
=> 550 € 91,40 € 28,21 € 64,59
         
Palma, Quercia < 400 € 87,00 € 28,21 € 60,19
=> 400 e < 550 € 90,40 € 28,21 € 63,59
=> 550 € 93,70 € 28,21 € 66,89
         
Margherita, Ciclamino < 400 € 88,70 € 28,21 € 61,89
=> 400 e < 550 € 92,00 € 28,21 € 65,19
=> 550 € 95,30 € 28,21 € 68,49
         
Bucaneve, Iris < 400 € 89,30 € 28,21 € 62,49
=> 400 e < 550

€ 92,50

€ 28,21 € 65,69
=> 550 € 95,90 € 28,21 € 69,09
         
Tulipano, Stella Alpina < 400 € 89,80 € 28,21 € 62,99
=> 400 e < 550 € 93,10 € 28,21 € 66,29
=> 550 € 96,50 € 28,21 € 69,69
STANZE SINGOLE        
Margherita, Ciclamino < 400 € 97,50 € 28,21 € 70,69
=> 400 e < 550 € 101,00 € 28,21 € 74,19
=> 550 € 104,20 € 28,21 € 77,39
         
Bucaneve, Iris < 400 € 98,10 € 28,21 € 71,29
=> 400 e < 550 € 101,50 € 28,21 € 74,69
=> 550 € 104,70 € 28,21 € 77,89
         
Tulipano,    Stella Alpina < 400 € 98,60 € 28,21 € 71,79
=> 400 e < 550 € 101,90 € 28,21 € 75,09
=> 550 € 105,20 € 28,21 € 78,39
 
Appartamento protetto di via Pascoli 31*
    Retta lorda Contributo da Azienda Sanitaria Retta netta
Punteggio bina < 400   € 104,70 € 28,21 € 77,89
Punteggio bina => 400 e < 550   € 107,90 € 28,21 € 81,09
Punteggio bina => 550   € 111,20 € 28,21 € 84,39

  • Se natančno določa, da so oskrbnine dostavljene starejšim nesamostojnim že smatrane na čisto ceno glede celotnega stroška 25,81 €, povrnjenega od A.S.S. st.1 za zdravniške stroške (€ 8,63) in od F.J.Krajine na podlagi krajinskega zakona 10/97 (€ 16,60).
  • Čisti stroški zgoraj navedeni bodo lahko upoštevali razlikovan prispevek na bazi dohodkov ISEE (obrazec za prošnjo), kot predvideno od krajinskih pravil (za dohodke ISEE do € 15.000,00 prispevek € 2,50 ; za dohodke ISEE od € 15.001,00 do € 25.000,00 prispevek € 1,50).
  • Mesečna oskrbnina bo plačana kasneje; je predviden jamstveni razpolog.
  • Medicinski in paramedicinski stroški specifične pomoči, za sprejem starejšega v strukturo, so navedeni na posebni dokumentaciji, ki jo podeli podjetje in je koristna za davčne olajšave
    .

Tiskaj korelativne dokumente

domanda_accoglimento_temporaneo-residenziale_2010.pdf

pdf, 19K, 17/06/10, 1288 download

prošnja za začasni rezidenčni sprejem 2010

certificato_medico_2010.pdf

pdf, 239K, 17/06/10, 2047 download

zdravniško potrdilo 2010

domanda_accoglimento_Comune_2011.pdf

pdf, 16.4K, 16/02/11, 846 download

prošnja-za sprejem občina 2011

modulo_C2_per_richiesta_contributo_diversificato.pdf

pdf, 334.2K, 02/03/11, 1812 download

obrazec c2 za vprašanje za razlikovan prispevek